Skip to content Skip to footer

Zváracie polohovadlo SPK-R

Otáčanie stola Zdvih stola Určené pre robotické zváranie Polohovadlo vyžaduje kotvenie https://www.kovacowelding.com/wp-content/uploads/2021/12/SPK_anim_weld_v01.webm Zdvih stola Otáčanie stola Určené pre robotické zváranie Polohovadlo vyžaduje kotvenie https://www.kovacowelding.com/wp-content/uploads/2021/12/SPK_anim_weld_v01.webm Technická špecifikácia Technická špecifikácia TypeSPK 12SPK 25SPK 50SPK 100SPK 150 Nosnosť (kg)1 2002 5005 00010 00015 000 Krútiaci moment stola (Nm)2 5304 7808 89529 38060 330 Krútiaci moment ramena (Nm)4 61010 59030 59253 250141 500 Rýchlosť…

Read More

Zváracie polohovadlo SPKD

Zdvih stola Otáčanie stola Určené pre ručné zváranie Polohovadlo vyžaduje kotvenie https://www.kovacowelding.com/wp-content/uploads/2021/12/SPKD_amp_SPKDZ_anim_weld_v01.webm Zdvih stola Otáčanie stola Určené pre robotické zváranie Polohovadlo vyžaduje kotvenie https://www.kovacowelding.com/wp-content/uploads/2021/12/SPKD_amp_SPKDZ_anim_weld_v01.webm Technická špecifikácia Technická špecifikácia TypeSPK 12DSPK 25DSPK 50DSPK 100DSPK 150D Nosnosť (kg)2 4005 00010 00020 00030 000 Zdvih (mm)1 0001 1001 2001 8002 000 Krútiaci moment stola (Nm)9 22021…

Read More

Zváracie polohovadlo SP-HO-R

Otáčanie stola Otáčanie polohovadla Určené pre robotické zváranie Polohovadlo vyžaduje kotvenie https://www.kovacowelding.com/wp-content/uploads/2021/12/SPDRHO_anim_weld_v01.webm Otáčanie stola Otáčanie polohovadla Určené pre ručné zváranie Polohovadlo vyžaduje kotvenie https://www.kovacowelding.com/wp-content/uploads/2021/12/SPDRHO_anim_weld_v01.webm Technická špecifikácia Technická špecifikácia TypeSP – HO - 06RSP – HO - 12R Nosnosť (kg)6001 200 Menovitý krútiaci moment stola (Nm)8901 620 Max. krútiaci moment stola (Nm)1 2002 300 Čas indexácie stola 360° (s)8,810,1 Menovité krútiaci…

Read More

Zváracie polohovadlo SPKD-R

Otáčanie stola Zdvih stola Určené pre robotické zváranie Polohovadlo vyžaduje kotvenie https://www.kovacowelding.com/wp-content/uploads/2021/12/SPKD_amp_SPKDZ_anim_weld_v01.webm Zdvih stola Otáčanie stola Určené pre robotické zváranie Polohovadlo vyžaduje kotvenie https://www.kovacowelding.com/wp-content/uploads/2021/12/SPKD_amp_SPKDZ_anim_weld_v01.webm Technická špecifikácia Technická špecifikácia TypeSPK 12DSPK 25DSPK 50DSPK 100DSPK 150D Nosnosť (kg)2 4005 00010 00020 00030 000 Zdvih (mm)1 0001 1001 2001 8002 000 Krútiaci moment stola (Nm)9 22021 18061 184106 500283 000 Rýchlosť otáčania stola…

Read More

Zváracie polohovadlo SP-WO-R

Otáčanie stola Otáčanie polohovadla Určené pre robotické zváranie Polohovadlo vyžaduje kotvenie https://www.kovacowelding.com/wp-content/uploads/2021/12/SPDRVO_anim_weld_v01.webm Otáčanie stola Otáčanie polohovadla Určené pre robotické zváranie Polohovadlo vyžaduje kotvenie https://www.kovacowelding.com/wp-content/uploads/2021/12/SPDRVO_anim_weld_v01.webm Technická špecifikácia Technická špecifikácia TypeSP – WO - 06RSP – WO - 12R Nosnosť (kg)6001 200 Menovitý krútiaci moment stola (Nm)8901 620 Max. krútiaci moment stola (Nm)1 2002 300 Čas indexácie stola 360° (s)8,810,1 Menovité krútiaci…

Read More

Zváracie polohovadlo SPK-BZ-WO-R

Otáčanie stola Otáčanie polohovadla Otáčanie ramena Určené pre robotické zváranie Polohovadlo vyžaduje kotvenie https://www.kovacowelding.com/wp-content/uploads/2021/12/SPDLWR_anim_weld_v01.webm Otáčanie stola Otáčanie ramena Otáčanie polohovadla Určené pre robotické zváranie Polohovadlo vyžaduje kotvenie https://www.kovacowelding.com/wp-content/uploads/2021/12/SPDLWR_anim_weld_v01.webm Technická špecifikácia Technická špecifikácia TypeSPK – BZ – WO – 06RSPK – BZ – WO – 12R Nosnosť (kg)6001 200 Max. krútiaci moment ramena (Nm)2 8005 100 Čas indexácie ramena 0…

Read More

Zváracie polohovadlo SPK-O-R

Zdvih stola Otáčanie stola Otáčanie ramena Otáčanie polohovadla Určené pre robotické zváranie Polohovadlo vyžaduje kotvenie https://www.kovacowelding.com/wp-content/uploads/2021/12/SPLWR_anim_weld_v01.webm Zdvih stola Otáčanie stola Otáčanie ramena Otáčanie polohovadla Určené pre robotické zváranie Polohovadlo vyžaduje kotvenie https://www.kovacowelding.com/wp-content/uploads/2021/12/SPLWR_anim_weld_v01.webm Technická špecifikácia Technická špecifikácia TypeSPK – O - 06RSPK – O - 12R Tragfähigkeit (kg)6001 200 Max. Drehmoment des Armes (Nm)2 8005 100 Indexierungszeit des Armes 0…

Read More

Zváracie polohovadlo SPK-BZ

Otáčanie stola Určené pre ručné zváranie Určené pre robotické zváranie Polohovadlo vyžaduje kotvenie https://www.kovacowelding.com/wp-content/uploads/2021/12/SPDH_anim_weld_v01.webm Otáčanie stola Určené pre ručné zváranie Určené pre robotické zváranie Polohovadlo vyžaduje kotvenie https://www.kovacowelding.com/wp-content/uploads/2021/12/SPDH_anim_weld_v01.webm Technická špecifikácia Technická špecifikácia TypeSPK – BZ - 06RSPK – BZ - 12R Nosnosť (kg)6001 200 Menovitý krútiaci moment stola (Nm)8901 620 Max. krútiaci moment stola (Nm)1 2002 300 Čas indexácie…

Read More

Zváracie polohovadlo SP

Zdvih stola Otáčanie stola Otáčanie ramena Určené pre ručné zváranie Polohovadlo nevyžaduje kotvenie https://www.kovacowelding.com/wp-content/uploads/2021/12/SP_anim_weld_v01.webm Zdvih stola Otáčanie stola Otáčanie ramena Určené pre ručné zváranie Polohovadlo nevyžaduje kotvenie https://www.kovacowelding.com/wp-content/uploads/2021/12/SP_anim_weld_v01.webm Technická špecifikácia Technická špecifikácia TypSP 6SP 12SP 25SP 50SP 100SP 150 Nosnosť (kg)6001 2002 5005 00010 00015 000 Krútiaci moment ramena (Nm)1 4604 61010 59024 15053 250141 500 Krútiaci moment stola…

Read More

Zváracie polohovadlo SPK

Zdvih stola Otáčanie stola Otáčanie ramena Určené pre ručné zváranie Polohovadlo vyžaduje kotvenie https://www.kovacowelding.com/wp-content/uploads/2021/12/SPK_anim_weld_v01.webm Zdvih stola Otáčanie stola Otáčanie ramena Určené pre ručné zváranie Polohovadlo vyžaduje kotvenie https://www.kovacowelding.com/wp-content/uploads/2021/12/SPK_anim_weld_v01.webm Technická špecifikácia Technická špecifikácia TypeSPK 12SPK 25SPK 50SPK 100SPK 150 Nosnosť (kg)1 2002 5005 00010 00015 000 Krútiaci moment stola (Nm)2 5304 7808 89529 38060 330 Krútiaci moment ramena (Nm)4 61010…

Read More